Various Artists - Okinawa No Ka Keteiban (Album 2000)Grupo: Varios Artists
Título: Okinawa No Ka Keteiban
Formato: Album
Género: Folk
Fecha lanzamiento: 6 de Abril del 2000
Idioma:Japonés
Tracklist:
01-Shimauta (Shamisen Version)/ Naka Tsuneyasu
02-Kogane No Hana / Nakata Masae
03-Jūku No Haru / Naka Tsuneyasu & Shimabukuro Emiko
04-Bashoufu / Shiroma Kazuko
05-Bi Washi No Ryūkyū / Shiroma Kazuko
06-Asa do ya yunta / Shimabukuro Emiko
07-Endo No Hana / Shiroma Kazuko
08-Tinsagu no Hana / Shiroma Kazuko
09-Okinawa (Uchi na) / Itsumi Group
10-An Habushi / Choudou Mitsuko
11-Yui Yui (Okinawa Kuchi Version) / Yamakawa Mayumi
12-Nanta Hama / Yohen Aiko
13-Asobi Niwa / Maekawa shuken
14-Haisai Ojisan / Kabushi ki sha Okinawa Geinō Shūdan
15-Hōnen Ondo / Nakata Masae To Deigo Za
16-Tōsen Dōi / Maekawa Mamoru Ken
17-Nanatsu kieisa (Nakajunryūrikuーdaーkaー) / Maekawa Mamoru Ken
18-Hana (Version Shamisen) / Shimabukuro MinakoMega
Si el link está caído o no funciona, repórtalo en este tema.